Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Aktivity

Účasť KS ÚNSS Košice na podujatí „Pestré mestečko neziskových organizácií“

Karpatská nadácia zorganizovala v piatok 10. júna už tretí ročník podujatia „Pestrého mestečka neziskových organizácií“ v OC Optima v Košiciach.

Pestré mestečko, interaktívna prezentácia neziskových organizácií z východného Slovenska, už tradične predstavilo verejnosti množstvo aktivít mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský sektor.

Na Pestrom mestečku jeho "obyvatelia" živo komunikovali s návštevníkmi o tom, prečo a ako rôzne problémy v spoločnosti riešia, ponúkli zábavné aj súťažné aktivity a tvorivé dielne, a pozývali zapojiť sa do svojej činnosti. V mestečku sa zabývali aj priatelia zo zahraničia, Karpatské nadácie z Maďarska, Rumunska a z Ukrajiny.

Karpatská nadácia vybrala z celkového počtu prihlásených organizácií 10, medzi ktorými bolo aj KS ÚNSS Košice.

Pre účastníkov boli k dispozícii rôzne kompenzačné pomôcky, ktoré používajú zrakovo postihnutí:

  • slepecký písací stroj
  • simulačné okuliare
  • kolíčková písanka
  • model reliéfnej slepeckej dlažby
  • ozvučené hračky a drevené skladačky určené pre nevidiace deti

Verejnosť mala príležitosť prakticky si odskúšať chôdzu s bielou palicou s použitím simulačných okuliarov navodzujúcich najčastejšie zrakové ochorenia, pri ktorých zrakovo postihnutí potrebuje používať bielu palicu. Ďalej si mohli odskúšať písanie na slepeckom stroji i na kolíčkovej písanke, ktorá slúži na nácvik písania a čítania Braillovho písma.

Našu účasť na podujatí hodnotíme pozitívne, snažili sme sa priblížiť život zrakovo postihnutých ľudí širokej verejnosti. Záujem o naše pomôcky a hlavne praktické odskúšanie si chôdze s bielou palicou po slepeckej dlažbe bol veľký a aj písanie na slepeckom stroji našlo veľkú odozvu medzi účastníkmi.

Spoluprácu s Karpatskou nadáciou hodnotíme pozitívne a radi prijmeme účasť na podobných podujatiach.

V Košiciach, 23.6.2011

Mgr. Marta Pajkošová

Ďakujeme