Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Novinky, udalosti, aktivity

Slávnostná akademia ku dňu nevidiacich
Oslávili sme Deň nevidiacich

V Košickom kraji sa tohtoročný v poradí už dvadsiaty prvý ročník Slávnostnej akadémie ku Dňu nevidiacich uskutočnil v sobotu 8. novembra 2014 v Hoteli Strojár na Južnej triede 93 v Košiciach. Toto tradičné podujatie zorganizovala Krajská rada v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS Košice.
V úvode sa k prítomným prihovoril predseda Krajskej rady Košice p. Milan Sabovik, ktorý privítal hostí a zároveň predniesol aj slávnostný príhovor v ktorom vyzdvihol najmä odkaz osobností slepeckého hnutia, ktorými nepochybne boli Valentin Huay, Luis Braill, či Guilly d´Herbemont. Pozitívne zhodnotil zlepšenie prístupu vodičov k nevidiacim a slabozrakým ľuďom na priechodoch pre chodcov oproti minulému roku, o čom svedčia výsledky dopravno-bezpečnostnej akcie „Deň bielej palice“. Poďakoval sa všetkým účastníkom, organizátorom a prispievateľom za dobré výsledky zbierkových aktivít a v závere aj všetkým členom, terajším aj bývalým pracovníkom ÚNSS za prácu v prospech organizácie a priateľom i sponzorom za prejavenú pomoc.
Z pozvaných hostí sa za Magistrát mesta Košice prítomným prihovoril primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, ktorý vo svojom príhovore spomenul spoluúčasť mesta Košice na niektorých projektoch zameraných na pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom a dal tiež prísľub konkrétnej pomoci pre ÚNSS v Košiciach aj do budúcnosti. Týmto vyzdvihol a podčiarkol spoločenský význam tzv. pomáhajúcich organizácii, medzi ktoré sa ÚNSS nepochybne právom a dlhoročne radí.
Výnimočnosť tohto slávnostného dňa upriamil p. Milan Sabovik na fakt, že sa nestáva často, aby sa za jedným stolom stretli tri doterajšie vedúce Krajského strediska. Pozvanie totiž okrem súčasnej vedúcej KS PhDr. Zuzany Mihályovej, prijala aj prvá a dlhoročná vedúca KS Mgr. Terezia Petiová a jej nasledovníčka Mgr. Marcela Vitkovičová, ktoré sa k prítomným takisto samostatne prihovorili. Záverečné slovo v rámci hostí patrilo našej dlhoročnej podporovateľke Ing. Márii Semanovej.
Kultúrnym spestrením úvodného programu boli vystúpenia ženskej speváckej skupiny Živena z Moldavy nad Bodvou, ktorej členkou je tiež p. Mária Sabová, dlhoročná a aktívna členka ÚNSS. Účinkujúci, odetí v štýlových ľudových krojoch z Abova pre prítomných zaspievali niekoľko prekrásnych ľudových piesní sprevádzaných dokonalou hrou ich skúseného harmonikára. Prednesením slávnostného prípitku, ktorého sa ujal primátor mesta sa skončila oficiálna časť podujatia. Konzumovanie slávnostného menu bolo sprevádzané hudbou a spevom výborného hudobníka p. Štefana Farkaša, ktorý mal pre prítomných prichystané nielen náladové skladby na spríjemnenie posedenia, ale aj rezké tanečné hity. A o tom, že hral a spieval naozaj veľmi dobre svedčil plný parket. Ďalším skvelým hudobníkom, ktorý sa hosťom postaral o dobrú náladu bol p. Jozef Tutko. Svojim spevom a hrou na akordeóne prilákal ako magnet mnohých hostí, ktorí sa k nemu s radosťou pridali.
Sme radi, že sa vďaka sponzorom podujatia mohla uskutočniť aj tombola a tí hostia, ktorým v tento deň priala šťastena sa potešili aj zo zaujímavých výhier.
Podľa ohlasov účastníkov môžeme neskromne konštatovať, že podobne ako v minulosti, tak sa nám aj v tomto roku podarilo usporiadať vydarené podujatie, na ktoré budú jeho účastníci radi a často spomínať.


Lenka Kulíková

Slávnostná akademia - záber na účastníkov Slávnostná akademia - vystúpenie ľudového súboru Slávnostná akademia - účastníci sledujú vystúpenie ľudového súboru
Slávnostná akademia - účastníci sledujú vystúpenie ľudového súboru, záber druhej skupiny Slávnostná akademia - primátor Košíc, Richard Raši, prednáša príhovor Slávnostná akademia - účastníci tancujú

Ďakujeme