Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Novinky, udalosti, aktivity

Podarila sa dobrá vec

Po dlhšom úsilí sa nám podarilo 6.2.2014 dotiahnuť do úspešného konca sprostredkovanie kúpy notebooku pre Atillu Kovariho. V roku 2013 boli tomuto nášmu klientovi Úradom práce sociálnych vecí a rodiny schválené príspevky na zakúpenie kompenzačných pomôcok. Tieto pomôcky sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj a vzdelávanie tohto deväťročného malého bojovníka, ktorý okrem zrakového postihu je aj onkologickým pacientom. Následne nás rodina kontaktovala s problémom uhradenia doplatku k daným pomôckam. Nakoľko je rodina v neľahkej sociálnej situácii, uhradenie potrebnej sumy predstavovalo pre nich neprekonateľnú prekážku. Po zistení stavu sme navrhli, aby si pomôcky rozdelili na dve časti. A síce, lupa na čítanie a výpočtová technika. Suma, predstavujúca doplatok k cene lupy, bola pre rodinu už zvládnuteľná.

Za účelom pomoci pri obstaraní výpočtovej techniky sme navrhli osloviť charitu a nadáciu spoločnosti USSteel Košice. Pre spoločnosť USSteel Košice sme pripravili oslovujúci list a zaslali ho kontaktnému pracovníkovi. Navrhli sme niekoľko spôsobov riešenia zadováženia techniky, aby sme zvýšili šance na úspech. Nakoľko s danou spoločnosťou máme dlhodobejšiu úspešnú spoluprácu, šance boli dosť vysoké.

Po vzájomnej komunikácií sa riešenie ustálilo na tomto modeli:

  • 1. US Steel nám poskytne notebook zo svojej internej techniky. Aby mal potrebné parametre, výmenu jednej súčasti zafinancoval priamo jeden zo zamestnancov spoločnosti z vlastných zdrojov.
  • 2. Multifunkčné zariadenie, potrebný software a náklady spojené s cestovaním na zaškolenie sa uhradia z príspevku poskytnutom Arcidiecéznou charitou Košice.
  • 3. Asistenčný program a zaškolenie zabezpečí Krajské stredisko UNSS Košice.

Proces sme iniciovali, žiadosti a aj ďalšie vyžiadané dokumenty odoslali. Ostávalo už iba čakať. Po odsúhlasení príspevku a poskytnutí notebooku sme zabezpečili dokúpenie zvyšnej techniky a nainštalovali sme asistenčnú technológiu. Mohli sme pristúpiť k odovzdaniu. Po vzájomnom zosúladení termínu nastala chvíľa odovzdania.

Malý Atilla prišiel na stredisko do Košíc v sprievode strýka a matky, ktorá sa o neho stará priamo z pobytu v nemocnici . Po úvodnom zvítaní sme klientovi predviedli techniku a vybavili formálne záležitosti. Chlapec sa už nevedel dočkať, kedy sa počítač k nemu dostane a on sa bude môcť s ním oboznámiť.

Toto však nie je náš posledný kontakt. Atilla bude navštevovať u nás kurz práce s počítačom a s asistenčným programom. Takže nás čakajú časté spoločné chvíle.

Pevne veríme, že sa podarila dobrá vec a že naše úsilie nevyjde nazmar. Atillovi držíme palce pri štúdiu v škole a dúfame, že aj vďaka našej pomoci sa mu podarí lepšie prekonávať ťažké chvíle, ktoré mu pripravuje jeho zdravotné postihnutie.

Ján Podolinský

záber účastníkov z priebehu akcie záber účastníkov z priebehu akcie záber účastníkov z priebehu akcie
záber účastníkov z priebehu akcie záber účastníkov z priebehu akcie záber účastníkov z priebehu akcie

Ďakujeme