Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Novinky, udalosti, aktivity

Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma 2015

V sobotu, 23. mája sa v priestoroch Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na ulici Park obrancov mieru 1 v Košiciach, uskutočnilo krajské kolo 7. ročníka celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich. Organizátormi tejto súťaže boli Krajské stredisko ÚNSS a Krajská rada ÚNSS Košice.

Na súťaži sa zúčastnilo 12 súťažiacich z Košického kraja, ktorí súťažili v čítaní Braillovho písma v dvoch kategóriách. V I. kategórii, kde súťažili zrakovo postihnutí, ktorí sa naučili Braillovo písmo na prvom stupni ZŠI pre nevidiacich udelila hodnotiaca komisia prvenstvo p. Diane Verešovej s časom 1:36:23. Na druhom mieste sa umiestnil p. Vladimír Hudák a na treťom mieste p. Ivan Klobušník. Víťazom II. kategórie kde súťažili zrakovo postihnutí, ktorí sa naučili Braillovo písmo na bežných typoch škôl, na 2. stupni ZŠI pre nevidiacich, individuálne, v kurzoch alebo v RSZP sa stala p. Dagmar Mrázová s časom 4:56:25. Na druhom mieste sa umiestnil p. Ján Virasztó a na treťom mieste p. Pavel Csocso. Samostatnou kategóriou bolo písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich, kde sa rovnako ako pri čítaní, hodnotil dosiahnutý čas. Diktovaný súťažný text zvládol najrýchlejšie napísať p. Vladimír Hudák s časom 2:50:90. Na druhom mieste sa umiestnila p. Diana Verešová a na treťom mieste p. Jana Pramuková.

Víťazom jednotlivých kategórií boli odovzdané pamätné plakety s textom v Latinke i v Braillovom písme. Všetci súťažiaci boli za účasť odmenení peknými vecnými cenami.
Ceny do súťaže venovali spoločnosti: O2, Východoslovenská energetika a.s., Tyflocomp s.r.o. .
Víťazom jednotlivých kategórii boli odovzdané pamätné plakety s popisom v latinke aj v braillovom písme. Plakety venovalo do súťaže krajské stredisko ÚNSS v Košiciach. Plakety boli zakúpené z prostriedkov získaných z primátorského punču 2014.
Na súťaži sa zúčastnila moderátorka Slovenského rozhlasu, Rádia Regina p. Andrea Feciková, ktorá nahrávala rozhovory so súťažiacimi i s organizátormi. Reportáž bola odvysielaná v nasledujúcom týždni vo vysielaní rádia Regina.
O súťaži sa môžete dozvedieť aj z článku v časopise Nový život, ktorý vydáva Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Lenka Kuliková krajský sekretár

Ďakujeme