Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Novinky, udalosti, aktivity

Literárna súťaž Šumenie

Občianske združenie Úlet vyhlasuje 9. ročník literárnej súťaže Šumenie určenej pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji. Autori môžu posielať svoje práce na tému FARBY SVET(L)A do 18. decembra 2017. Súťaž je rozdelená do kategórií: I. kategória (I. stupeň) a II. kategória (II. stupeň) a na kategóriu poézie a prózy. Literárne diela budú hodnotiť slovenskí autori poézie a prózy: Valentín Šefčík a Zbyňo Džadoň. Víťazné práce budú ocenené diplomami a knižnými cenami a prednesené na slávnostnom vyhlásení výsledkov v piatok 23. februára 2018 – (v posledný vyučovací deň pred jarnými prázdninami) v Košiciach.

Víťaznými prácami sa budete môcť potešiť aj vy –zborník v Braillovom písme a po umeleckom spracovaní a nahraní na CD aj na CD. Obe verzie budeme distribuovať do krajských stredísk ÚNSS v Košiciach a v Prešove. Načítané ich nájdete aj na stránke organizátora súťaže www.ulet.sk.

Šumenie - plagát Farby svetla

Ďakujeme