Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Novinky, udalosti, aktivity

Nová pomôcka s podporou donorov

V marci 2019 sa nám podarilo úspešne zavŕšiť snahu o získanie hmatového displeja. Hmatový displej alebo aj Braillovský riadok je zložité elektronické zariadenie umožňujúce ovládanie počítača ako aj aplikácii v ňom spúšťaných pomocou braillovho písma. Hmatový displej sa pripojí k počítaču ako externá klávesnica pomocou kábla alebo bluetooth rozhrania. Nevidiaci používateľ tak nemusí neustále sedieť pred počítačom ale môže s ním pracovať aj z väčšej vzdialenosti napríklad z pohodlia kresla či postele. Hmatový displej umožňuje, čítať, písať a upravovať texty, ovládať konkrétne aplikácie ako aj samotný operačný systém.
fotografia braillovský riadok v krabici
fotografia Mihályová a Podolinský držia braillovský riadok

Hmatový displej budeme využívať pri výučbe ovládania tejto pomôcky klientmi ako aj pri rozširovaní povedomia o braillovom písme, pri jeho výučbe a pri práci zamestnancov krajského strediska. Najbližším krokom bude vytvorenie výučbového materiálu, ktorý bude slúžiť ako pomôcka pre inštruktorov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri výučbe klientov na prácu s týmto zariadením aj v iných krajoch Slovenska.

700 €.
Veľká vďaka patrí členom únie nevidiacich, ktorí sa zapájajú do tvorivých dielní. Ich výrobky ako aj prezentácia služieb krajského strediska zaujali donorov, ktorí nás následne oslovili s ponukou pomoci. Po vzájomnej komunikácii a prezentácii využitia hmatového displeja pracovníkmi krajského strediska sa uzavrela dohoda o finančnej pomoci a zrealizoval nákup tejto finančne náročnej kompenzačnej pomôcky.
Ešte raz veľká vďaka všetkým zúčastneným.
fotografia Členky základných organizácií pi tvorivých dielňach

Krajské stredisko Košice

Ďakujeme