Naše služby - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Naše služby - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Naše služby

Krajské stredisko ÚNSS v Košiciach, ako jedno z ôsmich krajských stredísk na Slovensku poskytuje od roku 1992 pre zrakovo postihnutých klientov tieto služby:

1. Sociálne poradenstvo

 • poradenstvo pri vyrovnávaní sa s postihnutím
 • sociálno-právne poradenstvo zamerané na pomoc pri uplatňovaní práv a nárokov vyplývajúcich zo sociálnej legislatívy
 • poradenstvo pre sociálne prostredie klienta (rodina, priatelia, spolužiaci, kolegovia...)
 • poradenstvo pre fyzické prostredie (úprava bytu, pracoviska....)
 • poradenstvo pri výbere kompenzačných a optických pomôcok
 • poradenstvo pre používateľov vodiacich psov
 • poradenstvo pre rodičov zrakovo postihnutých detí
 • poradenstvo v oblasti vzdelávania a zamestnávania zrakovo postihnutých

2. Sociálnu rehabilitáciu

 • výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu ( s bielou palicou ...)
 • výcvik čítania a písania Braillovho písma
 • výcvik sebaobslužných činností (varenie, nakupovanie...)
 • výcvik komunikačných zručností ( klávesnicové zručnosti, podpisovanie ...)
 • nácvik práce s kompenzačnými pomôckami
 • práca so špeciálne upraveným počítačom a prídavnými zariadeniami
 • nácvik práce s optickými pomôckami a zrakovú terapiu

3. Sociálne služby

 • sprievodcovská služba
 • predčitateľská služba
 • prepis textov do Braillovho písma
 • Ponúkame odborné vyšetrenie zraku optometristom.
 • Realizujeme screeningové vyšetrenie zraku u predškolských detí prístrojom Plusoptix.
 • Poradenstvo v oblasti prevencie a odstraňovania architektonických a dopravných bariér.
 • Ponúkame prezentáciu naších služieb v rámci osvetových aktivít.

Sociálnu pomoc poskytujeme individuálne, podľa požiadaviek klientov na Krajskom stredisku v Košiciach, alebo na poradenských miestach v Michalovciach, Sečovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Kráľovskom Chlmci, Sobranciach a Veľkých Kapušanoch.

Naše služby poskytujeme, po predchádzajúcom dohovore s klientom, aj v domácom prostredí klienta.

Ďakujeme