Aktivity našich členov

Plán činnosti Krajskej rady a Základných organizácií v Košickom kraji na

2024

Krajská rada (Kr)

 1. Braillovská súťaž – máj
 2. Biela pastelka a Štvornohé oči – september
 3. Deň bielej palice – október
 4. Slávnostná akadémia – október
 5. Šachový turnaj Memoriál Milana Sabovika – november
 6. Tvorivé aktivity

 

Účasť na kultúrnych a športových aktivitách, výstavách,  besedách, workshopoch  (VSE City Run, Karička na Hlavnej v Košiciach)

Aktivity budú realizované v spolupráci s KS ÚNSS KE, ostatnými OZ ÚNSS, ako i s organizáciami, inštitúciami a priaznivcami mimo ÚNSS.

Základná organizácia č. 16 Košice okolie

 1. Február: Ľadový dom Hrebienok – vlakový výlet (15.2.)
 2. Marec: Potulky mestom Košice s Milanom Kolcunom (2.3.)
 3. Apríl: Členská schôdza, Opálové bane pri Prešove – autob. zájazd (27.4.)
 4. máj: Prehliadka sakrálnych objektov Košíc, VSE City Run (9.5.), Braillova súťaž (11.5.), DOD KS (16.5.), Múzeum na dotyk v Trebišove (13.6.)
 5. Jún: Rozárium Nižná Myšľa, Guľáš na Bankove (29.6.)
 6. August/September: Nestville Hniezdne – autobusový zájazd
 7. September: Biela pastelka (20.9. hlavný zbierkový deň)
 8. Október: Dopravno – výchovná akcia Deň bielej palice, Slávnostná akadémia
 9. November: Potulky mestom Košice s Milanom Kolcunom
 10. December: Vianočný punč

 

V priebehu roka plánujeme účasť na divadelnom predstavení pre záujemcov podľa aktuálnej ponuky, účasť na aktivitách iných organizačných zložiek ÚNSS, či iných organizácií a inštitúcií.

 

Budeme pokračovať v zasielaní meninových pohľadníc členom, ktorí sa z rôznych dôvodov dlhodobo nezúčastňujú aktivít ZO a zároveň prejavujú svoju spolupatričnosť k ÚNSS platením členských príspevkov.

Základná organizácia č. 33 Rožňava

 1. Výborové schôdze 1x mesačne
 2. Členská schôdza 13.3.2024
 3. VSE City Run Košice / 9.5.2024 /
 4. Návšteva Betliara / 29.5.2024 /
 5. Tricklandia Starý Smokovec/ 12.jún /
 6. Nástrahy dnešnej doby + opekanie / 17. júl / s políciou
 7. Varenie guláša v prírode / 14-28.august /
 8. Návšteva košickej botanickej záhrady / 11.september /
 9. Biela pastelka – verejná zbierka / 20.september /
 10. Slávnostná akadémia / október /
 11. Biela palica – dopravno-bezpečnostná akcia / október /
 12. Účasť na kultúrnych podujatiach v okrese
 13. Aktívna účasť na podujatiach organizovaných krajskou radou, krajským strediskom a ostatnými ZO ÚNSS.

Základná organizácia č. 35 Spišská Nová Ves

 1. Návšteva botanickej záhrady-výstava orchidei
 2. Členská schôdza
 3. Prehliadka kompenzačních pomôcok
 4. Výlet na Liptov
 5. Posedenie v prírode – Zahura
 6. Verejná zbierka Biela pastelka
 7. Výlet Nowy Targ – Tatranská Bukowina
 8. Dopravno-bezpečnostná akcia Biela palica
 9. Posedenie pri káve

Základná organizácia č. 48 Kráľovský Chlmec

 1. Máj – Návšteva dni otvorených dverí KS ÚNSS    v Košiciach.
 2. Jún – Guláš party na Rybníku Petence v Svätej Márii.
 3. júl – Návšteva Kúpaliska Végardó Fürdő v Sárospataku.
 4. September – výlet na výhliadkovú vežu
  Magas-hegyi kilátó v Šátoraljaújheli
 5. s spolupráci so školami v našom regióne – verejná zbierka (Biela pastelka).
 6. December – slávnostná Vianočná schôdza

Pravidelná štvťročná

Základná organizácia č. 67 Sobrance

 1. Marec: Členská schôdza ZO
 2. Máj: Posedenie ku Dňu matiek, Účasť na DOD v Košiciach(16.5.)
 3. Jún: Účasť na akcii KR
 4. Júl/August: Opekanie v prírode
 5. September: Biela pastelka
 6. Október: Účasť na Akadémii v Košiciach/Rožňave
 7. November: Posedenie ku Dňu nevidiacich
 8. December: Mikulášske posedenie

 

2023

 

Krajská rada (Kr)

 1. Juuniáles – 10.6.;
 2. Športový deň v Sobraneckých kúpeľoch – 23.8.;
 3. Biela pastelka a Štvornohé oči – zapojeni esa do zbierkových aktivit;
 4. Deň bielej palice – október;
 5. Slávnostná akadémia – október;
 6. Šachový turnaj Memoriál Milana Sabovika – prví decembrový víkend;
 7. Tvorivé aktivity

Účasť na kultúrnych a športových aktivitách, výstavách,  besedách, workshopoch  (VSE City Run, Karička na Hlavnej v Košiciach, Vianočný US Steel stánok…)

Aktivity budú realizované v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS KE, ostatnými Základnými organizáciami ÚNSS, ako i s organizáciami, inštitúciami a priaznivcami mimo ÚNSS.

 

Základná organizácia č.16 Košice okolie

 1. Marec: Členská schôdza;
 2. Marec/apríl: Ľadový dom Hrebienok – vlakový výlet;
 3. Apríl: Prehliadka Premonštrátskeho kláštora v Jasove;
 4. Máj: Archeoskanzen a múzeum Nižná Myšľa, DOD na KS;
 5. 6.: Guľáš na Bankove;
 6. September: Biela pastelka, Červený Kláštor – autobusový zájazd;
 7. Október: Výlet do zámočku Hohenlohe v Tatranskej Javorine;
 8. Október – Dopravno – výchovná akcia Deň bielej palice;
 9. November: Múzeum obuvi v Kluknave – vlakový výlet;
 10. December: Vianočný punč;

Zasielanie meninových pohľadníc členom, ktorý sa z rôznych dôvodov dlhodobo nezúčastňujú aktivít ZO a zároveň prejavujú svoju spolupatričnosť k ÚNSS platením členských príspevkov.

 

Základná organizácia č. 48 Kráľovský Chlmec

 1. Pravidelná štvrťročná kontrola pokladne, ročná uzavierka pokladne.
 2. Oslovovanie fyzických a právnických osôb za účelom získania 2​% z dane.
 3. Zasadanie výboru štvrťročne, príprava ČS, vyradenie, ukončenia členstva niektorých členov.
 4. 5.2023 členská schôdza.
 5. Účasť na DOD v Košiciach – jún.
 6. Plánujeme v auguste opekanie pri rybníku v obci Svätuše.
 7. V septembri príprava zbierky Biela pastelka.
 8. V rámci Medzibodrožského Kulturneho Festivalu navštívime Mestské múzeum a výstavu ovocia a zeleniny.
 9. Členskú schôdzu ku dňu nevidiacich v novembri 2023.
 10. Účasť na slávnostnej akadémii v Košiciach – október.

 

Základná organizácia č. 33 Rožňava

 1. Výborové schôdze 1x mesačne;
 2. Členská schôdza 15.3.2023;
 3. Deň zdravia + opekanie / 17.máj / ;
 4. Múzeum Tatranská Lomnica / 19. júl /;
 5. Varenie guláša v prírode / 23.august /;
 6. Návšteva košickej botanickej záhrady / 14.september /;
 7. Biela pastelka – verejná zbierka / 22.september /;
 8. Slávnostná akadémia / október /;
 9. Biela palica – dopravno-bezpečnostná akcia / október / ;
 10. Účasť na kultúrnych podujatiach v okrese;
 11. Aktívna účasť na podujatiach organizovaných krajskou radou,

krajským strediskom a ostatnými ZO ÚNSS

 

Základná organizácia č. 67 Sobrance

 1. Január – príprava účtovných dokladov na kontrolu na KR KE;
 2. Apríl – členská schôdza, zasadnutie výboru;
 3. Máj – posedenie ku Dňu matiek;
 4. Júl – zasadnutie výboru, príprava akcie v Sobraneckých Kúpeľoch;
 5. August – posedenie v Sobraneckých Kúpeľoch, príprava Bielej pastelky;
 6. Október – zasadnutie výboru a príprava Mikulášskeho posedenia;
 7. December – Mikulášske posedenie

 

Základná organizácia č. 35 Spišská Nová Vess

 1. Členská schôdza;
  2. Výlet zámok Budatín a okolie;
  3. Výlet na železničku Vychylovka;
  4. Posedenie v prírode Ihla-Čingov;
  5. Verejná zbierka Biela pastelka ;
  6. Dopravno-bezpečnostná akcia Biela palica ;
 2. Posedenie pri káve .

Návšteva mesta Levoča – 11.8.2023