OZNAM – Poradenské dni od 22.6.2020

Od 22.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

  • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
  • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
  • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Požiadavky na klienta

  • klient musí byť vopred objednaný – telefonicky, emailom
  • musí mať prekrytie horných dýchacích ciest (rúško)
  • nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19
  • musí použiť dezinfekciu na ruky pri vstupe do priestorov ÚNSS
  • klient/sprevádzajúca osoba, musí vyplniť záznamový hárok ohľadom možných príznakov COVID-19

Poradenské miesta, ktoré sú pre klientov aktuálne k dispozícii:

Krajské stredisko ÚNSS Košice
Adresa: Park obrancov mieru 1, Košice
Deň: Pondelok – piatok
Čas: 7:00 – 15:00
Kontakt:

Michalovce
Adresa: Nám. Osloboditeľov 77, (budova starého súdu), Michalovce
Deň: Pondelok – piatok
Čas: 7:30 – 15:30
Kontakt: Zlata Babuláková, 0911 636430, babulakova@unss.sk

Spišská Nová Ves
Adresa: Fabiniho 9 (Slovenský zväz záhradkárov), Spišská Nová Ves
Deň: pondelok a piatok
Čas: 9:00- 15:00
Kontakt: Marta Pajkošová, 0911 469 656, pajkosova@unss.sk

Sečovce
Adresa: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 142/48, č. dverí 26 (oproti Cerkvi – Úrad práce, vchod z Hlavnej ul.)
Deň: tretí utorok v mesiaci
Čas: 8:00- 14:00
Kontakt: Erika Forgáčová, 0911 636463, erika.forgacova@unss.sk

Kráľovský Chlmec
Adresa: L. Kossutha Mestský úrad 99, poschodie č. dverí 29
Deň:
prvý utorok v mesiaci
Čas:
9:30- 13:00
Kontakt: Zuzana Mihályová
, 0905 490 645, zuzana.mihalyova@unss.sk

Veľké Kapušany
Adresa: Hlavná 58 (budova bývalého kina)
Deň:
utorok v párny týždeň
Čas:
9:00- 14:00
Kontakt: Zlata Babuláková
, 0911 636 430, zlata.babulakova@unss.sk

Sobrance
Adresa: Kapitána Nálepku 1 Sobrance
Deň:
streda
Čas:
8:30- 14:00
Kontakt: Zlata Babuláková
, 0911 636 430, zlata.babulakova@unss.sk

POZOR ZMENA!!! Poradenská miestnosť v Rožňave je zrušená!