Krajské stredisko ÚNSS v Košiciach

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacích v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo,  sociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčítateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Pozvánka na Juniáles 2023

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Košice Vás srdečne pozýva na kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Juniáles 2023, ktoré sa uskutoční v sobotu 3. júna 2023 v čase od 10:00 hod do 18:00 hod., v priestoroch…

Pozvánka na VSE CITY RUN

Jeden z najväčších slovenských charitatívnych behov, VSE CITY RUN, ako súčasť programu a aktivít spojených aj s Medzinárodným maratónom mieru, vstupuje do svojho 15. ročníka. Hlavná idea tohto podujatia, účasťou…

Prejsť na stránku Aktuality