Krajské stredisko ÚNSS v Košiciach

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacích v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo,  sociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčítateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Seminár o audiokomentároch.

Dňa 17.7.2024 sa na Krajskom stredisku ÚNSS v Košiciach uskutočnil seminár o audiokomentároch pre nevidiacich. Pripravil a viedol ho p. Peter Murcko zo spoločnosti Teledata, ktorá sa venuje výrobe audiokomentárov….

Užili sme si múzeum na dotyk.

Avizovaný deň s veľkým D pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov múzea v Trebišove nastal vo štvrtok 13. júna 2024. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach,…

Spišiaci na Liptove

Dňa 15.6.2024 sa naša ZO č.35 SNV vybrala na poznávací výlet na Liptov. Navštívili sme Slovenské múzeum prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. je to expozícia veľkého formátu. Naši členovia si…

Prejsť na stránku Aktuality