Krajské stredisko ÚNSS v Košiciach

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacích v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo,  sociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčítateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Ako poskytujeme sociálne služby od 10.5.2021

ÚNSS poskytuje  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach: Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky. Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou. Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové…

Prejsť na stránku Aktuality