Krajské stredisko ÚNSS v Košiciach

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacích v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo,  sociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčítateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

„Vnímajme čaro Pienin“

Dňa 1.9.2023 zorganizovala základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č.16 Košice – okolie v rámci grantového programu ÚNSS autobusový zájazd na Pieniny.   Aktivity sa zúčastnilo 45 účastníkov. V nádhernom prostredí Pieninského…

Prejsť na stránku Aktuality