Krajské stredisko ÚNSS v Košiciach

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odbornú činnosti v sociálnej oblasti – poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby, podporu voľnočasových aktivít členov ÚNSS, vyšetrenia optometristom, preventívne vyšetrenia detí  bezkontaktným autorefraktometer Plusoptixom, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

OZNAM – Poradenské dni od 26.10.2020

Od 26.10.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach: Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby iba distančne – telefonicky, písomne a elektronicky. Všetky poradenské miesta sú…

Prejsť na stránku Aktuality