Poradenské dni

Košice

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Košice, Park obrancov mieru 1, Košice
Deň: každý pracovný deň
Čas: 7:00 – 15:00
Kontakt: 055 / 63 24 715, unss.kosice@unss.sk

Rožňava

Adresa: Šafariková 20, budova OKC,  č.dv. 9., Rožňava
Deň a čas 1: pondelok: 7:30 – 12:30, 13:00 – 16:00
Deň a čas 2: utorok: 7:30 – 14:00
Deň a čas 3: streda: 7:30 – 16:00 – práca v teréne (poradenstvo sa poskytuje po dohovore s klientom mimo poradenského miesta)
Deň a čas 4: štvrtok: 7:30 – 12:30 13:00 – 16:00
Kontakt: Andrea Potoczká, 0911 636 423,  potoczka@unss.sk

Spišská Nová Ves

Adresa: Fabiniho 9 (Slovenský zväz záhradkárov), Spišská Nová Ves
Deň: pondelok- ambulantne, piatok- terén
Čas: 9:00- 15:00:
Kontakt: Zuzana Tkáčová, 0905 490 645, tkacova@unss.sk

Trebišov

Adresa:M. R. Štefánika 2329, budova NC Berehovo,2. posch.č.dv. 19., Trebišov
Deň: Každý štvrtok /párny – terén, nepárny – ambulantne)
Čas: 9:00 – 15:00
Kontakt: Martina Benkeová, 0902 273 489, benkeova@unss.sk

Kráľovský Chlmec

Adresa:L. Kossutha Mestský Úrad 1. poschodie č.dv. 29., Kráľovský Chlmec
Deň: prvý utorok v mesiaci
Čas: 9:30- 13:00
Kontakt: Martina Benkeová, 0902 273 489, benkeova@unss.sk

Michalovce

Adresa: Nám. Osloboditeľov 77, (budova starého súdu), Michalovce
Deň a čas 1: pondelok: 7:30 – 12:00 – poradenstvo, 12:30 – 15:30 – práca v teréne (poradenstvo sa poskytuje po dohovore s klientom mimo poradenského miesta)
Deň a čas 2: štvrtok: 7:30 – 15:30 – práca v teréne (poradenstvo sa poskytuje po dohovore s klientom mimo poradenského miesta)
Deň a čas 3: piatok: 7:30 – 15:30
Kontakt: Tatiana Becová, 0911 636 430, becova@unss.sk

Veľké Kapušany

Adresa: Hlavná 58 (budova bývalého kina), Veľké Kapušany
Deň: utorok v párny týždeň
Čas: 9:00 – 14:00
Kontakt: Tatiana Becová, 0911 636 430, becova@unss.sk

Sobrance

Adresa: Kapitána Nálepku 1, Sobrance
Deň: streda
Čas: 8:30 – 14:00
Kontakt: Tatiana Becová, 0911 636 430, becova@unss.sk