Poradenské dni

Košice

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS Košice, Park obrancov mieru 1, Košice
Deň: každý pracovný deň
Čas: 7:00 – 15:00
Kontakt: 055 / 63 24 715

Rožňava

Adresa: Špitálska 1, č.d. 51 – prízemie (poliklinika pre dospelých pri NsP sv. Barbory), Rožňava
Deň: pondelok, streda, piatok (utorok a štvrtok – práca v teréne)
Čas: 7:30 – 16:00
Kontakt: Sylvia Szántóová, 0911 636 423, szantoova@unss.sk

Spišská Nová Ves 1

Adresa, deň a čas 1: Fabiniho 9 (Slovenský zväz záhradkárov), Spišská Nová Ves, streda, 7:30 – 16:00
Adresa, deň a čas 2: práca v teréne, utorok 7:30 – 12:00 (poradenstvo sa poskytuje po dohovore s klientom mimo poradenského miesta)
Kontakt: Erika Forgáčová, 0911 636 463, forgacova@unss.sk

Sečovce

Adresa: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 142/48, č. dv. 26, (oproti Cerkvi – Úrad práce, vchod z Hlavnej ul.), Sečovce
Deň: pondelok
Čas: 7:30 – 12:00
Kontakt: Marta Pajkošová, 0911 469 656, pajkosova@unss.sk

Kráľovský Chlmec

Adresa: L. Kossutha Mestský Úrad 99. poschodie č.dv. 29., Kráľovský Chlmec
Deň: utorok v nepárny týždeň
Čas: 9:30 – 13:30
Kontakt: Zlata Babuláková, 0911 636 430, babulakova@unss.sk

Michalovce

Adresa: Nám. Osloboditeľov 77, (budova starého súdu), Michalovce
Deň a čas 1: pondelok: 7:30 – 12:00 – poradenstvo, 12:30 – 15:30 – práca v teréne (poradenstvo sa poskytuje po dohovore s klientom mimo poradenského miesta)
Deň a čas 2: štvrtok: 7:30 – 15:30 – práca v teréne (poradenstvo sa poskytuje po dohovore s klientom mimo poradenského miesta)
Deň a čas 3: piatok: 7:30 – 15:30
Kontakt: Zlata Babuláková, 0911 636 430, babulakova@unss.sk

Veľké Kapušany

Adresa: Hlavná 58 (budova bývalého kina), Veľké Kapušany
Deň: utorok v párny týždeň
Čas: 9:00 – 14:00
Kontakt: Zlata Babuláková, 0911 636 430, babulakova@unss.sk

Sobrance

Adresa: Kapitána Nálepku 1, Sobrance
Deň: streda
Čas: 8:30 – 14:00
Kontakt: Zlata Babuláková, 0911 636 430, babulakova@unss.sk