Pracovníci KS

 • Zuzana Košuthová, vedúca KS ÚNSS Košice, sociálna pracovníčka, koordinátorka sociálnych služieb, špecializované sociálne poradenstvo, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okresoch Košice, Trebišov a Kráľovský Chlmec.
  email: kosuthova@unss.sk
  telefón: 0905 490 645
 • Zuzana Tkáčová, sociálna pracovníčka- inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okresoch Košice a Spišská Nová Ves,
  email: tkacova@unss.sk
  telefón: 055/632 47 15
 • Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka- inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okrese Košice,
  email: forgacova@unss.sk
  telefón: 0911 636 463
 • Adela Godová, sociálna pracovníčka- inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okresoch Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany
  email: godova@unss.sk
  telefón: 0911 636 430
 • Andrea Potoczká, sociálna pracovníčka v okrese Rožňava
  email: potoczka@unss.sk
  telefón: 0911 646 423
 • Ján Podolinský, inštruktor sociálnej rehabilitácie, IT administrátor
  email:podolinsky@unss.sk
 • Marta Pajkošová, odborná pracovníčka pre oblasť architektonických bariér
  email: pajkosova@unss.sk
  telefón: 0911 469 656
 • Lenka Kulíková, sekretárka Krajskej rady Košice
  email: kulikova@unss.sk
  telefón: 0911 490 645
 • Peter Bakši, pracovný asistent