Pracovníci KS

 • Zuzana Tkáčová, vedúca KS ÚNSS Košice, sociálna pracovníčka, koordinátorka sociálnych služieb, špecializované sociálne poradenstvo, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okresoch Košice a Spišská Nová Ves.
  email: tkacova@unss.sk
  telefón: 0905 490 645
 • Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka- inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okrese Košice,
  email: forgacova@unss.sk
  telefón: 0911 636 463
 • Martina Benkeová, sociálna pracovníčka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okresoch Košice a Trebišov
  Email: benkeova@unss.sk
  Telefón: 0902 273 489
 • Tatiana Becová, sociálna pracovníčka- inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okresoch Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany
  email: becova@unss.sk
  telefón: 0911 636 430
 • Andrea Potoczká, sociálna pracovníčka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie  v okrese Rožňava
  email: potoczka@unss.sk
  telefón: 0911 636 423
 • Ján Podolinský, inštruktor sociálnej rehabilitácie, IT administrátor
  email:podolinsky@unss.sk
 • Marta Pajkošová, odborná pracovníčka pre oblasť architektonických bariér
  email: pajkosova@unss.sk
  telefón: 0911 469 656
 • Lenka Kulíková, sekretárka Krajskej rady Košice
  email: kulikova@unss.sk
  telefón: 0911 490 645
 • Peter Bakši, pracovný asistent