Pracovníci KS

 • Zuzana Mihályová, vedúca KS ÚNSS Košice, sociálna pracovníčka, koordinátorka sociálnych služieb, špecializované sociálne poradenstvo v okrese Košice
  email: mihalyova@unss.sk
  telefón: 0905 490 645
 • Marta Pajkošová, zástupkyňa vedúcej KS, sociálna pracovníčka, koordinátorka sociálnych služieb, špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia v okresoch Košice a Spišská Nová Ves, odborná pracovníčka pre oblasť architektonických bariér
  email: pajkosova@unss.sk
  telefón: 0911 469 656
 • Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka, špecializované sociálne poradenstvo v okresoch Košice a Spišská Nová Ves
  email: forgacova@unss.sk
  telefón: 0911 636 463
 • Zlata Babuláková, sociálna pracovníčka, špecializované sociálne poradenstvo v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov
  email: babulakova@unss.sk
  telefón: 0911 636 430
 • Sylvia Szántóová, sociálna pracovníčka, špecializované sociálne poradenstvo v okresoch Košice a Rožňava
  email: szantoova@unss.sk
  telefón: 0911 636 423
 • Eva Matulová, zraková terapeutka
 • Ján Podolinský, inštruktor sociálnej rehabilitácie, IT administrátor
  email: podolinsky@unss.sk
 • Lenka Kulíková, sekretárka Krajskej rady Košice
  email: kulikova@unss.sk
  telefón: 0911 490 645
 • Peter Bakši, pracovný asistent