Úvodná stránka - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Úvodná stránka - Krajské stredisko Košice
Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

O nás

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame činnosť v rámci Košického kraja.
Naša činnosť pozostáva z:

 • Odbornej činnosti v sociálnej oblasti - poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby
 • Podpory voľnočasových aktivít - podpora pre členov únie nevidiacich a slabozrakých pri ich činnostiach v rámci základných organizácií.
 • Vyšetrenia optometristom.
 • Preventívneho vyšetrenia detí prístrojom - bezkontaktný autorefraktometer Plusoptix.
 • Poradenstvo v oblasti prevencie a odstraňovania architektonických, dopravných a informačných bariér.
 • Prezentačnej a osvetovej činnosti.
 • Poskytovania ubytovania v bezbariérových priestoroch.


V naších priestoroch nájdete aj predajňu kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých Tyflocomp s.r.o.
Predajňa je otvorená v pondelok až štvrtok v čase 8:30 - 15:00.


Oznam

Z dôvodu čerpania dovoleniek je obmedzené poskytovanie služieb na Krajskom stredisku UNSS v Košiciach. Prosíme klientov aby sa vopred telefonicky kontaktovali a dohodli si každé stretnutie. Obmedzená prevádzka potrvá od 30. júla do 13. augusta. Za pochopenie ďakujeme.
Z dôvodu výskytu infekčného ochorenia v okolitých okresoch je obmedzené poskytovanie služieb na vysunutýcpracoviskách až do odvolania. Kontakt s poradcom je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť.

Pozvánka

Pozývame Vás do Kina Tabačka.
Film: PRÍPAD BARNABÁŠ KOS (1964, réžia: Peter Solan, audiokomentár: Karol Trnka),
Premietanie: 26.2.2018, 13:30, Kino Tabačka, Tabačka Kulturfabrik Gorkého č. 2, Košice
O filme:Príbeh netalentovaného, zato však nadmieru ctižiadostivého hudobníka, ktorý sa stal riaditeľom veľkého orchestra, v ktorom doteraz hral na triangel. Hudobník sa spočiatku bráni, no čoskoro pochopí, akými pravidlami sa riadi mechanizmus kariéry, ku ktorému nevyhnutne potrebuje pochlebovanie a šplhúnstvo svojich kolegov.
ÚČINKUJÚ:Josef Kemr, Viliam Polónyi, Hana Sarvašová, Ján Bzdúch, Jaroslav Rozsíval, Eduard Grečner, Anton Trón, Jarmila Košťová, Milivoj Uzelac st., Jaroslav Vrzala...

Bež so srdcom

V roku 2018 sme sa zapojili do projektu Bež so srdcom 2018 organizovanom Karpatskou nadáciou. Projekt je sprievodným podujatím Medzinárodného maratónu Mieru v Košiciach.

Novinky, udalosti, aktivity:Financovanie

Naša činnosť je financovaná z viacerých zdrojov.

Erb Košického samosprávneho kraja Európsky sociálny fond - logo
 • Činnosť v sociálnej oblasti je financovaná z prostriedkov Košického samosprávneho kraja.
 • Chránené pracoviská sú podporované ÚPSVaR prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.
 • Prostriedky z 2% z daní právnickych osôb, fyzických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb sú používané na dofinancovanie činnosti strediska v osvetových a prezentačných aktivitách a na chod strediska, kde nepostačuje financovanie z VÚC.
 • Financie z projektov sú účelovo používané na plnenie projektového zámeru. Ten sa výlučne týka aktivít naších klientov.
 • Prostriedky z celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka a krajskej verejnej zbierky sú používané na dofinancovanie sociálnych služieb a na podporu činností základných organizácií.
 • Dary od naších podporovateľov.

Ďakujeme