Akadémia mentálnych algoritmov pre ľudí so zrakovým postihnutím

Spočítať až päťciferné čísla v priebehu niekoľkých sekúnd, zlepšiť pozornosť a koncentráciu, jednotlivé druhy pamäte, zvýšiť rýchlosť a presnosť reakcií, budovať líderské schopnosti, rozvíjať kreatívne a logické myslenie, cibriť zmysly a intuíciu, zdokonaliť jemnú a hrubú motoriku, priestorovú orientáciu či schopnosť riešiť problémy. To všetko sa dá osvojiť a zlepšiť v programoch, ktoré realizuje Akadémia mentálnych algoritmov. Od októbra 2018 aj v priestoroch nášho krajského strediska..

Občianske združenie s názvom Akadémia mentálnych algoritmov je členom medzinárodnej siete značky AMAKIDS (Academy of brain development) a zameriava sa na vzdelávanie a osobnostný rozvoj detí a mládeže. Program Mentálna aritmetika podľa AMAKIDS je účinný nástroj na stimuláciu intelektuálneho rozvoja a tréningu mozgu na rýchlejšie vnímanie a spracovanie informácií. Podstata ostáva zachovaná, mení sa „len“ spôsob podávania vedomostí.

Vzdelávanie interaktívne a prostredníctvom hier

Edukačný program AMAKIDS je rozdelený na dva tematické celky a šesť úrovní, pričom každá z nich má dve fázy – mechanickú a mentálnu.
V tej počiatočnej využívajú záujemcovia Abakus, t. j. mechanické počítadlo s farebnými kamienkami, ktoré poznali už starí Gréci. Dôvodom, prečo sa táto pomôcka používa, nie je len cvičenie jemnej motoriky zápästia, ale aj stimulácia jednotlivých zmyslov a koordinácia pohybov prstov. Tá aktivizuje centrá vyššej nervovej aktivity v mozgovej kôre, čo prispieva k rozvoju reči a logického myslenia.
Osvojenie schopnosti používať súčasne obe ruky vedie k vytváraniu veľkých zásob trvalých neurónových prepojení medzi pravou a ľavou hemisférou. A práve to umožní plnohodnotne používať všetky dostupné rezervy v mozgu – nielen ľavej hemisféry, s ktorou sa uspokojí náš štátny vzdelávací systém. Väzba na mechanický Abakus sa postupne oslabuje, stimuluje sa vlastná predstavivosť, takže človek posúva kamienky na počítadle už len v mysli. Stačí 15 minút denne a po dvoch – troch mesiacoch driny zvládne človek zapájať obe hemisféry mozgu a mentálnu aritmetiku má v malíčku.

Komu je program AMAKIDS určený?

Program funguje celoročne a zameriava sa hlavne na deti od 4 do 16 rokov, pričom lekcie prebiehajú v skupinách maximálne 12 osôb zostavených podľa veku alebo individuálne. V programe sa používa jedinečná počítačová aplikácia a metodické materiály a pomôcky.
Základom sú individuálne domáce úlohy s individuálnou kontrolou a štatistikou každého účastníka a, samozrejme, striedanie aritmetických cvičení so zábavnými aktivitami na rozvoj pozornosti a pamäti. Motivácii nedovolia vychladnúť súťaže, olympiády a špeciálne vyškolení lektori. Na získanie certifikátu o úspešnom absolvovaní programu je potrebné zúčastniť sa na 2 x 30/45 minútových lekciách raz týždenne a každý deň si nájsť aspoň 15 minút na domáce cvičenie.
„Účastníkom programu sa môže stať každý, kto má záujem pracovať na svojom intelektuálnom potenciále a udržiavať tak svoju mentálnu kondíciu. Program je prispôsobený deťom, dospelým, ľudí so zdravotným postihnutím nevynímajúc,“ objasňuje koordinátor projektu Michal Mikulaško a pokračuje: „V podstate sa môže prihlásiť každý, komu jeho mentálna úroveň dovolí pracovať s číslami a používať počítadlo. Naši lektori a špeciálni odborníci sa snažia prispôsobiť program každému. Účastníci v procese využívajú hmat, sluch a zrak,“ dodáva.
Veľkou výhodou programu je, že práve hmat je prvý zmysel, prostredníctvom ktorého si účastníci (či vidiaci, či nevidiaci) osvojujú množstvo a hodnotu kamienkov na počítadle. V edukačnom procese sa zlepšuje prstová technika, ktorá je zodpovedná za návyky a asociáciu číselných hodnôt a aritmetických operácií. Účastníci následne zapoja druhý zmysel, a to sluch, čím sa podporuje vizualizácia a činnosť mozgu.

Pilotný projektPilotný projekt

V októbri sa na Krajskom stredisku ÚNSS Košice spustil pilotný projekt. Použitie metodických materiálov aj pre ľudí so zrakovým postihnutím sa bude postupne vyhodnocovať a prispôsobovať nevidiacim a slabozrakým záujemcom. Pre nich je na krajskom stredisku vyškolený lektor, ktorý ich bude sprevádzať programom (aplikáciou a sedeniami raz týždenne). Samozrejme, domáca príprava je – tak ako pri akomkoľvek vzdelávaní – nevyhnutná.
Ak máte záujem Akadémiu mentálnych algoritmov absolvovať, hláste sa u koordinátora v centre Michala Mikulaška (e-mailom na info@amakids.sk) alebo u koordinátorky v UNSS Zuzany Mihályovej (e-mailom na mihalyova@unss.sk).
Vekové obmedzenie je zamerané na úroveň, podľa ktorej nevidiaci pozná čísla a rozumie aritmetickým operáciám. Následne je otestovaný a pripravený tréningový plán.