Ako poskytujeme sociálne služby od 10.5.2021

ÚNSS poskytuje  sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Pri zhoršení epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 môže dôjsť k obmedzeniu poskytovania spôsobu terénnych a ambulantných služieb podľa aktuálneho COVID automatu. Konkrétne informácie o prípadných obmedzeniach vo Vašom kraji nájdete na webových stránkach našich Krajských stredísk.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas. Nevyhnutnosť potreby poskytnutia služby v osobnom kontakte vyhodnotí odborný pracovník ÚNSS a dohodne s klientom ďalší postup.
 • Podmienkou poskytnutia každej sociálnej služby zo strany klienta/sprevádzajúcej osoby je prekrytie horných dýchacích ciest.
 • Do priestorov ÚNSS je možné vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Klient/sprevádzajúca osoba sa pred poskytnutím sociálnej služby musí preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní v okresoch zaradených v III. a IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU).
 • Negatívnym výsledkom testu sa nemusia preukázať osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka definovaná v §1 ods.2  písm. c) až m) vo Vyhláške 187 ÚVZ SR zo dňa 16.04.2021 a klienti/sprevádzajúce osoby v okresoch v I. a II. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
 • Klient/ sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

Poradenské miesta, ktoré sú pre klientov aktuálne k dispozícii:

Krajské stredisko ÚNSS Košice 

Adresa: Park obrancov mieru 1, Košice

Deň: Pondelok – piatok

Čas: 7:00 – 15:00      

Kontakt:

Michalovce 

Adresa: Nám. Osloboditeľov 77, (budova starého súdu), Michalovce

Deň: Pondelok – piatok

Čas: 7:30 – 15:30 

Kontakt:     

Spišská Nová Ves

Adresa: Fabiniho 9 (Slovenský zväz záhradkárov), Spišská Nová Ves

Deň: pondelok a piatok

Čas: 9:00- 15:00

Kontakt:     

Sečovce
Adresa: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 142/48, č. dv. 26, (oproti Cerkvi – Úrad práce, vchod z Hlavnej ul.),
Deň: tretí utorok v mesiaci
Čas: 8:00-14:00
Kontakt: 
 – Erika Forgáčová, 0911 636 463, forgacova@unss.sk

Kráľovský Chlmec
Adresa: L. Kossutha Mestský Úrad 99. poschodie č.dv. 29.,
Deň: prvý utorok v mesiaci
Čas: 9:30- 13:00
Kontakt: 
– Zuzana Mihályová, 0905 490 645, mihalyova@unss.sk

Veľké Kapušany
Adresa: Hlavná 58 (budova bývalého kina), Veľké Kapušany
Deň: utorok v párny týždeň
Čas: 9:00 – 14:00
Kontakt: 
– Zlata Babuláková, 0911 636 430, babulakova@unss.sk

Sobrance

Adresa: Kapitána Nálepku 1, Sobrance

Deň: streda

Čas: 8:30 – 14:00

Kontakt: 

Zlata Babuláková, 0911 636 430, babulakova@unss.sk

POZOR ZMENA!!! Poradenská miestnosť v Rožňave je zrušená!

V prípade záujmu o poskytnutie služby v danom okrese je potrebné kontaktovať krajské stredisko v Košiciach.