Brailenie súťaž Slovenskej autority pre Braillovo písmo

Slovenská autorita pre Braillovo písmo pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči organizuje korešpondenčnú súťaž pre používateľov Braillovho písma. V nasledujúcej pozvánke sa dozviete všetko potrebné.

Ako áno, ako nie, začína sa brailenie. Súťaž Slovenskej autority pre Braillovo písmo. Súťaž prebieha výlučne v braili, súťažné príspevky je možné zasielať len napísané na brailovej tabuľke s bodkovadlom alebo na písacom stroji.
Svoje sily v umeleckom brailení si môžete so súpermi zmerať v dvoch disciplínach:

Krátky literárny útvar:
Tento rok oslavujeme 213. výročie narodenia Louisa Brailla. Do súťaže je teda možné zasielať iba príspevky v rozsahu 213 slov, +- 10 slov. Téma ani forma príspevku nie je nijako obmedzená.

Kreslenie brailom:
Druhou disciplínou brailenia je kreslenie pomocou brailových buniek. Brailokresbu je možné vytvoriť len na jeden papier, a to pomocou tabuľky alebo stroja, pričom musí byť dodržané štandardné riadkovanie, teda žiadne posunutie papiera o pol riadka nie je povolené. Príspevok bude do súťaže zaradený iba v prípade, že ku brailokresbe zašlete aj kľúč na jej vyrobenie.

Ako napísať kľúč k brailokresbe?
Kľúč je potrebné vytvoriť tak, že na každý riadok papiera s kľúčom zapíšeme presný počet znakov. Ak sa napríklad kresba začína voľným riadkom, do prvého riadku osnovy napíšeme voľný riadok. Ak sa riadok začína napríklad piatimi medzerami, napíšeme číslo 5, bezprostredne za ním písmeno x a bezprostredne za ním znak, pre ktorý to platí, v prípade medzery by to bolo (5x ). Ak by sa riadok začal napríklad piatimi dvojbodkami, zápis by bol (5x:). Ak by prvý riadok obsahoval päť dvojbodiek, sedem písmen o, dve medzery, sedem písmen o a päť dvojbodiek, osnova prvého riadku by vyzerala takto:
5x:7xo2x 7xo5x:
Každý ďalší riadok zapíšeme rovnako až do konca kresby. Týmto spôsobom bude následne možné kresbu kedykoľvek zopakovať.

Súťaž bude prebiehať počas nasledujúcich mesiacov, až do 31. 10. 2022. Každý súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť buď jedným literárnym útvarom, jednou brailokresbou, alebo aj útvarom, aj brailokresbou. Víťazov súťaže vyhlásime na Deň nevidiacich. K súťažnému príspevku je potrebné priložiť aj formulár s osobnými údajmi, samozrejme, v braili, a to v rozsahu:
meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, prípadne e-mail), aktuálny vek súťažiaceho. V prípade detského účastníka je potrebné vyplniť kontaktné údaje kontaktnej osoby.

Víťazi budú vyhlásení v štyroch kategóriách:
* deti do 15 rokov – literárny útvar;
* deti do 15 rokov – brailokresba;
* mládež nad 15 rokov a dospelí – literárny útvar;
* mládež nad 15 rokov a dospelí – brailokresba.

Súťažné príspevky nám zasielajte na adresu:
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Slovenská autorita pre Braillovo písmo
Štúrova 36
054 65  Levoča
Dbajte na to, aby zásielka obsahovala iba brail, okrem vypísanej adresy doručenia. Zásielku tak môžete zaslať poštou bezplatne.
Podmienky súťaže nájdete na stránke SABP:
www.skn.sk/sabp
v sekcii súťaže.
Spravme si spoločne radosť a zahrajme sa s bodkami. Na víťazov budú čakať milé a jedinečné ceny.
SABP