Je to pre mňa tabu

Ponuku zapojiť sa do projektu s názvom Je to pre mňa tabu prijala sexuologička a psychiatrička, uznávaná odborníčka s dlhoročnou praxou MUDr. Danica Caisová. „Bola to pre mňa nová skúsenosť. Aj keď v minulosti našu ambulanciu občas ľudia so zmyslovým postihnutím navštívili, s kolektívom zrakovo postihnutých som dosiaľ nepracovala,“ priznala sa MUDr. Caisová. „Premýšľala som nad tým, ako by bolo možné týmto ľuďom – ľuďom, ktorí nevidia, ale cítia, ľuďom, ktorých hmat je intenzívnejší než hmat vidiacich – pomôcť. Uvedomila som si, že to musím postaviť na opisoch, ilustráciách pomocou slov. Samozrejme, s minimom medicínskych výrazov.“
A tak sa raz mesačne v období od mája do novembra stretávala necelá desiatka tridsiatnikov so zrakovým postihnutím a absolvovala teoretické prednášky a diskusie s hlavičkami Sexuálny život ženy, Sexuálny život muža, Antikoncepcia, Pôrod, Dieťa a Sexuálne deviácie.
Sexuológ zväčša so skupinou nepracuje, toto bola ale výnimka. Je prirodzené, že sú ľudia v rozpakoch – o intímnych veciach sa málokomu rozpráva ľahko, aj keď je v ambulancii sám. Postupom času sa vraj ale každý osmelí a dokáže byť veľmi otvorený. To, že sa nevidiaci a slabozrakí stali súčasťou takejto skupiny, im umožnilo nielen pozorným počúvaním nasávať teoretické vedomosti z tejto citlivej a veľmi rozsiahlej oblasti, ale aj prekonať ostych klásť otázky a rozvíjať debatu.
„Zdalo sa mi, že títo ľudia akoby trošku zaostávali s prirodzeným zbližovaním sa, pripadali mi bezradní v tom, ako prirodzene vstúpiť do vzťahu a žiť v ňom, akoby mali viac než iní obavy zo vzťahov, z toho, či ich niekto bude naozaj ľúbiť takých, akí sú,“ priznala sa nám MUDr. Caisová. „Po celý čas som sa preto sústredila najmä na vzťahy, na lásku medzi ľuďmi, na zamilovanosť, ktorá je vlastná nám všetkým,“ dodala.

S vylúčením sprievodcov

Pracovníčky krajského strediska mysleli na všetko. O intimite intímne, preto v čase konania prednášok s MUDr. Caisovou podkúvali sprievodcov v tom, ako správne komunikovať s človekom so zrakovým postihnutím, ako ho sprevádzať, aby to bolo bezpečné a pohodlné, ale keďže raz skúsiť je vždy lepšie ako stokrát počuť, požičali im simulačné okuliare, klapky a biele palice, aby sa na chvíľu ocitli v koži svojich rodinných príslušníkov či kamarátov.

Ďakujeme

Pani Danici Caisovej veľmi pekne ďakujeme, že nás odborným slovom citlivo voviedla do tajov sexuality, že nám trpezlivo odpovedala na všetky naše nejasnosti a zvedavosti, že si uvedomila, že o láske a láskaní môžu snívať aj nevidiaci a slabozrakí, a hlavne, že ich môžu aj naplno prežiť a prežívať.
Ďakujeme pracovníčkam košického krajského strediska Erike Forgáčovej a Marte Pajkošovej, ktoré, súc čoraz častejšie zahŕňané otázkami z oblasti intímneho života, vyhľadali odborníčku na slovo vzatú a pomohli záujemcom so zrakovým postihnutím zorientovať sa v téme, ktorá bola dovtedy pre nich tabu.