Košice ukryté v QR kódoch

V Združení FEMAN Slovensko – európska kultúrna spoločnosť už s nevidiacimi či slabozrakými tú česť mali. Dokonca nejeden raz. Na rováši majú viacero podujatí, ktoré prostredníctvom kultúry a umenia zviditeľňujú deti so zrakovým postihnutím. Podpísaní sú napríklad pod festivaly Ako nevidiaci menia svet hudby (súťaž v hre na hudobných nástrojoch, tvorivé workshopy o hudobnej kompozícii, tvorbe melódií a textov atď.), Tmavomodrý svet (prezentácia umeleckej tvorby a kreatívneho myslenia nielen v oblasti hudby a pohybovej kultúry, ale i fotografie) či MACIKY 2020, v rámci ktorého herci Beáta Drotárová, Miriama Fedorková a Matúš Malý načítali vo zvukových štúdiách SKN v Levoči diela O koronavíruse“ (Vanda Gábrišová : Bublina o koronavíruse – s deťmi, Helen Patuck : Môj hrdina si ty!, Francesca Dall´Ara : Rozprávanie o koronavíruse). V minulom roku sa im QR kódmi podarilo označiť 20 vybraných špecializovaných učební SŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči, využitie nových technológií hrá hlavnú úlohu aj v najnovšom projekte, ktorý pokrstili VIA CASSOVIENSIS a DAR OD KRÁĽA – DONUM REGIS.

Severný portál Dómu sv Alžbety, ktorý slúžil ako vstup do Dómu a je aj vstupom pre značenú prehliadku s QR kódmi.
Severný portál Dómu sv. Alžbety

Chlieb a ruže, krv a víno

V dóme, ktorý je zasvätený patrónke Košíc sv. Alžbete Uhorskej a ktorý dominuje mestskej pamiatkovej rezervácii, bolo v decembri osadených celkovo 12 informačných tabúľ s QR kódom. Do najväčšieho kostola na Slovensku a zároveň najvýchodnejšie ležiacej katedrály západného typu v Európe, odporúčame vstúpiť zo severu, niekdajším vchodom pútnikov, kde sa prehliadka symbolicky začína. QR kódy vám čo-to poprezrádzajú napríklad aj o krídlovom pozlátenom hlavnom oltári, o kamennom pastofóriu, bronzovej krstiteľnici zo začiatku 14. storočia či o nástenných freskách. Priblížia vám fresku skladania Ježišovho tela z kríža, ktorá zobrazuje aj kráľa Žigmunda Luxemburského, častého návštevníka chrámu. QR kód nájdete aj v severnej časti lode, v krypte, do ktorej v roku 1906 preniesli pozostatky Františka II. Rákocziho a jeho druhov, či Kráľovské schodisko, jedno z piatich dvojitých, točitých, gotických schodísk v Európe.

Dvojité, gotické, točité schodisko v Dóme sv. Alžbety. Je jedným z piatich zachovaných v v strednej európe.
Dvojité gotické točité schodisko v Dóme sv. Alžbety

Urbanova veža, zvonica Dómu sv. Alžbety, je zasvätená patrónovi vinohradníkov, preto niet príhodnejšieho miesta na inštaláciu výstavy s názvom Dar od Kráľa. Nosnou témou je dar Eucharistie, dar liturgie či dar vína a okrem krásnych bohoslužobných rúch a liturgických predmetov sa môžete tešiť aj na ochutnávku omšových vín, ktoré pochádzajú zo Slovenska aj z Európy a ktoré pripravujú členovia rôznych reholí. Ale dajte si len toľko, aby ste na tie QR kódy napokon nezabudli.

Kňažské rúcha umiestnené v samostatnej stavbe Urbanová veža severne od Dómu sv. Alžbety
Kňažské rúcha v Urbanovej veži

Technické okienko

Na to, aby ste výsledky projektu Združenia Feman Slovensko mohli využiť, ako sa patrí, si treba nainštalovať mobilnú aplikáciu na snímanie QR kódov. Jednou takou je Seeing Assistant Home, ktorá vám umožní snímať QR kódy, ale má aj iné užitočné funkcie. Po zosnímaní QR kódu sa zobrazí text v ňom zakódovaný a aplikácia ho hneď prečíta vstavaným hlasom telefónu. Táto technológia sa v praxi využíva napríklad v múzeách a galériách, kde sú QR kódy nalepené na vybrané exponáty a po načítaní QR kódu aspoň čiastočne zastúpia sprievodcu, prostredníctvom QR kódov na stránkach rôznych publikácií (dokonca aj v Braillovom písme) sa môžete dostať k ich obsahu, pomôcť môžu aj pri orientácii v budove – QR kódom možno označiť dvere do rôznych miestností. V súčasnosti sa využíva aj nová NFC technológia čipov. Mobilná aplikácia funguje aj bez pripojenia na internet.

Treba povedať, že Košičania sú už na prehliadku pripravení. V dňoch 19. a 25. novembra sa o to zaslúžil IT inštruktor z nášho KS Ján Podolinský.

„Kvôli obmedzeniam sme počet účastníkov museli značne znížiť, v podstate až k jednotke. Zatiaľ so štyrmi záujemcami sme sa individuálne oboznámili s významom QR kódov, priblížili sme si ich vzhľad, využívanie v bežnom živote aj ľuďmi so zrakovým postihnutím, na rad prišla aj technológia NFC (Near field comunication),“ povedal mi na margo oných stretnutí. „V druhej časti stretnutia sme sa venovali aplikácii Smart Assistant Home pre mobilné telefóny s operačným systémom Android a IOS, ktorá poskytuje nevidiacim a slabozrakým možnosť efektívne pracovať s QR kódmi, ako aj s technológiou NFC a ktorá je plne prístupná aj pri používaní čítača obrazovky. Ktokoľvek by chcel tieto informácie absorbovať, nech sa pokojne prihlási, školenia budeme robiť individuálne podľa záujmu klientov,“ uzatvára Ján Podolinský.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.