Meranie síl s bodkami Braillovho písma prebehlo v sobotu 11.5.2024 v priestoroch ÚNSS Košice

V sobotu 11.5.2024 sa, v priestoroch Krajského strediska Únie Nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, stretlo niekoľko používateľov Braillovho písma, aby si zmerali sily v štyroch disciplínach súvisiacich s praktickým využívaním tohto jedinečného reliéfneho písma. Osem súťažiacich si zmeralo sily v troch disciplínah a to písanie, čítanie a rozpoznávanie obalov liekov. Všetky disciplíny boli ohraničené časom a dôležitá bola aj presnosť. V porote, dohliadajúcej na regulérnosť priebehu, sme privítali Michala Tkáčika, ktorý je hlavným koordinátorom Slovenskej autority pre Braillovo písmo pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, a Želmíru Zemčákovú, ktorá je korektorkou Braillových textov v Slovenskej knižnici pre nevidiacich. Ďalších členov tvorili pracovníci Krajského strediska ÚNSS Košice a členka základnej organizácie ZO 16 Erika Domonkošová.

Začalo sa o 9:00 krátkymi príhovormi a následne sa už súťažiaci rozutekali po jednotlivých disciplínach. Sily si merali pokročilí ale aj menej zdatní používatelia Braillovho písma. Po necelých troch hodinách už bolo “vymaľované”.

 

A ako to dopadlo

 

 • Čítanie
  • kategória A. 1. miesto Diana Verešová
  • kategória B   miesto Jaroslav Virasztó
  • kategória C. miesto  Viliam Pristáš
 • Písanie
  • kategória 1. miesto  Tomáš Takáč
  • kategória 2. miesto  Viliam Pristáš
 • Lekáreň
  • kategória 1. miesto Ladislav Papp
  • kategória 2.   miesto Viliam Pristáš
 • Absolútny víťaz: Ladislav Papp

 

Všetkým srdečne gratulujeme.

 

Sprievodný program

 

Počas zápolenia si mohli účastníci prezrieť a oboznámiť sa s hmatovými displejmi, ktoré slúžia na písanie, čítanie a prácu v brailovom písme samostatne alebo v móde, kedy sú pripojené k počítaču alebo mobilnému telefónu. Taktiež bolo možné oboznámiť sa so zariadením DotPad, ktoré slúži na zobrazovanie reliéfnej bodovej grafiky. So zariadením prišla, medzi účastníkov, prof. Alena Galajdová z Technickej univerzity Košice. Technické riešenia používania Braillu boli ťahákom pre zúčastnených a javili oň veľký záujem.

 

Sobotňajší deň sa niesol v príjemnej atmosfére a účastníci, porotcovia ako aj asistenti odchádzali s príjemnými zážitkami a prejavmi spokojnosti.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 

 

 

Pohľadna účastníkov pred začatím súťaženia.Privítanie účastníkov pred súťažou, organizátori vítajú zúčastnených v spoločenskej miestnosti

 

 

 

Špeciálne zariadenie na zobrazovanie reliéfnej grafiky - Dotpad. Predvedenie a odskúšanie nevidiacim človekom.Odovzdávanie cien víťazom.

Pohľad na súťažiaceho v písaní na mechanickom písacom stroji na braillovo písmo.

 

Odovzdávanie cien víťazom.

 

Odovzdávanie odmeny absolútnemu víťazovy.