Navždy nás opustil Milan Sabovik

So smútkom v srdci Vám oznamujeme, že  nás dnes vo veku 62rokov opustil náš dlhoročný priateľ a kolega Milan Sabovik, člen ÚR ÚNSS a predseda krajskej rady ÚNSS Košice. Mnoho rokov sme mali česť s nim spolupracovať na zlepšovaní podmienok pre život ľudí so zrakovým postihnutím a tráviť aj príjemné chvíle v priateľskej atmosfére. Svojou prácou ako masér a funkcionár i ako otec rodiny dokazoval, že aj bez zraku sa dá kvalitne žiť, bol motivujúcim príkladom pre mnohých z nás a tak si ho aj budeme pamätať.

na ľavo je Milan Sabovík v ruke drží Bielu palicu na pravo je sekretárka krajskej rady Lenka Kulíkova na akcii VSE City Run.
Milan Sabovik, Lenka Kuliková