Hmatový displej s podporou donorov

V marci 2019 sa nám podarilo úspešne zavŕšiť snahu o získanie hmatového displeja. Hmatový displej alebo aj Braillovský riadok je zložité elektronické zariadenie umožňujúce ovládanie počítača ako aj aplikácii v ňom spúšťaných pomocou braillovho písma. Hmatový displej sa pripojí k počítaču ako externá klávesnica pomocou kábla alebo bluetooth rozhrania. Nevidiaci používateľ tak nemusí neustále sedieť pred počítačom ale môže s ním pracovať aj z väčšej vzdialenosti napríklad z pohodlia kresla či postele. Hmatový displej umožňuje, čítať, písať a upravovať texty, ovládať konkrétne aplikácie ako aj samotný operačný systém.

Braillovský riadok v krabici
Braillovský riadok v krabici
Zuzana Mihályová a Ján Podolinský držia braillovský riadok
Zuzana Mihályová a Ján Podolinský držia braillovský riadok

Hmatový displej budeme využívať pri výučbe ovládania tejto pomôcky klientmi ako aj pri rozširovaní povedomia o braillovom písme, pri jeho výučbe a pri práci zamestnancov krajského strediska. Najbližším krokom bude vytvorenie výučbového materiálu, ktorý bude slúžiť ako pomôcka pre inštruktorov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri výučbe klientov na prácu s týmto zariadením aj v iných krajoch Slovenska.

Veľká vďaka patrí členom únie nevidiacich, ktorí sa zapájajú do tvorivých dielní. Ich výrobky ako aj prezentácia služieb krajského strediska zaujali donorov, ktorí nás následne oslovili s ponukou pomoci. Po vzájomnej komunikácii a prezentácii využitia hmatového displeja pracovníkmi krajského strediska sa uzavrela dohoda o finančnej pomoci a zrealizoval nákup tejto finančne náročnej kompenzačnej pomôcky.
Ešte raz veľká vďaka všetkým zúčastneným.

Členky základných organizácií pri tvorivých dielňach
Členky základných organizácií pri tvorivých dielňach