Športovo relaxačný deň v Sobraneckých kúpeľoch

Dňa 23. augusta 2023 zorganizovala KR ÚNSS Košice s spolupráci so ZO ÚNSS č.67 Sobrance športovo relaxačný deň v Sobraneckých kúpeľoch, podporený dotáciou ÚNSS v grantovom kole 2023.

Podujatia sa zúčastnili členovia ZO ÚNSS č.67 Sobrance, ZO ÚNSS č.16 Košice – okolie, ZO ÚNSS č.33 Rožňava a ZO ÚNSS č.38 Trebišov, štyria sprievodcovia a dvaja hostia, spolu 48 účastníkov. Preprava bola zabezpečená objednaným autobusom z Košíc. Prítomní si pod vedením cvičiteľky pohybových aktivít mali možnosť zašportovať a spoločne sa zabaviť pri stanovištiach disciplín ktorými boli: kop do lopty na bránu, hádzanie loptičkou a hod šípkami na terč. Kúpeľný areál ponúkol tiež možnosť opekania, ochutnávky liečivých prameňov a návštevy miestnej kaplnky, ktorú záujemcom sprístupnil a zároveň poskytol informácie o kaplnke a bývalých kúpeľoch starosta obce Horňa p. Ján Varga. V neďalekej jedálni bol pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Počasie účastníkom tiež doprialo a preto veríme, že to bol naozaj relaxačný deň, kde si ľudia naozaj riadne oddýchli, nabrali dostatok síl a vzájomne sa spoznali a podporili.

 

Lenka Kulíková