Užili sme si múzeum na dotyk.

Avizovaný deň s veľkým D pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov múzea v Trebišove nastal vo štvrtok 13. júna 2024. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, pripravili pre členov a klientov ÚNSS pestrý a zaujímavý program v rámci projektu pod názvom „Múzeum na dotyk“.

Podujatia sa zúčastnilo 46 účastníkov, členov základných organizácií ÚNSS Trebišov, Košice – okolie, Rožňava, Sobrance a Kráľovský Chlmec, ktorých v úvode podujatia privítala riaditeľka múzea PhDr. Beáta Kereštanová. Účastníci boli rozdelení do štyroch skupín a v sprievode pridelených lektoriek sa presúvali po jednotlivých stanovištiach. Sprievodný výklad bol obohatený o pútavé nahrávky pojednávajúce o živote na panstve v podaní grófky, kuchárky a záhradníka, ktoré odzneli prostredníctvom aplikácie z tabletov. V rámci stretnutia s Andrássyovcami bol prezentovaný historický fragment, ktorý návštevníkom umožnil spoznať a prežiť zaujímavý príbeh grófa Júliusa a grófky Katinky, odetých v dobovom oblečení. Historické odevy na vystavených figurínach si návštevníci mohli prezrieť aj hapticky. Súčasťou programu bola aj tvorivá dielňa – hmatový ateliér, axmová technika modelovania s keramickou hlinou. Za pomoci pani keramikárky si tu mohli účastníci vyskúšať aj prácu na hrnčiarskom kruhu. Nechýbala prehliadka jazdiarne, kde si zase prítomní mohli ohmatať odliatky stôp rôznych zvierat a súčasťou programu bola aj jazda po prekrásnom areáli kaštieľa na historickom traktore s vlečkou. V rámci prehliadky piesní pod názvom „Láska k spevu“ vystúpila spevácka skupina Orgonina z Trebišova a svojim spevom sa zapojili aj sólisti z radov ÚNSS, ku ktorým sa pridali aj všetci zúčastnení.

Veľké poďakovanie za všetkých spokojných a nadšených účastníkov vydarenej akcie a nezabudnuteľného dňa ktorému prialo aj počasie, patrí všetkým hosťom. podporovateľom a organizátorom, zvlášť manažérke kultúry p. Gabriele Cibákovej, ktorá bola iniciátorkou a zároveň veľkým, láskavým, empatickým a prajným srdcom celej akcie.

Ďakujeme, s veľkým Ď!

Lenka Kulíková

sekretár KR ÚNSS KE

Článok o podujatí s ďalšími fotografiami nájdete aj na odkaze:

Múzeum na dotyk – Deň s veľkým D pre zrakovo znevýhodnených

 

Účastníci spievajú ľudové piesne.

 

Ľudia sedia na vlečke ťahanej traktorom.

 

Stretnutie s Andrásziovcami. Protagonisti Andrásziovcov sú obleční v dobovom oblečení.

 

Záber na účastníkov, ktorí majú radosť z modelovania.

 

Členovia speváckej skupiny Orgonina.

 

Pohľad na spokojných účastníkov podujatia.

 

Spoznávanie stôp zvierat. Stopy sú vymodelované a ľudia s ich dotýkajú rukami.

 

Pohľad na výrobky tvorivých dielni

 

Modelovanie z hliny za hrnčiarskym kruhom