Zmerajte si sily s Braillovskými bodkami

Krajská rada Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS Košice, Vás pozýva na zmeranie si síl s bodkami Braillovho písma.

 

Kedy a kde

Meranie síl s bodkami sa uskutoční 24. augusta 2022, so začiatkom   o 9:00 hod. Miestom zápolenia je Krajské stredisko ÚNSS Košice. Nájdete ho na adrese: Park obrancov mieru č. 1, 040 01 Košice. www.kosice.unss.sk

 

Kto sa môže zúčastniť

Pozvaní sú všetci používatelia Braillovho písma. Sily si môžu zmerať úplní začiatočníci, zdatní borci, každodenní, ale aj „rekreační“ braillisti.

 

Ako sa bude súťažiť

Súťažiť sa bude v troch kategóriách: začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. V každej kategórií súťažiaci absolvujú jedno kolo v čítaní, jedno kolo v písaní Braillovým písmom a jedno kolo, kde sa hľadajú preklepy v texte. Výsledné poradie sa určí súčtom bodov zo všetkých kôl. Body súťažiaci získajú za rýchlosť a presnosť. Teda každá chyba stojí bod.

Víťazi jednotlivých kategórií budú ocenení tematickými cenami.

 

Ako a dokedy sa prihlásiť

Prihlásiť sa môžete do 21. augusta 2022 na e-mailových adresách: kulikova@unss.sk, alebo podolinsky@unss.sk, prípadne telefonicky na číslach 02 / 63 24 715 a 0911 490 645.

V prihláške uveďte svoje meno, priezvisko, telefonický kontakt a kategóriu, v ktorej chcete súťažiť. V prípade účasti so sprievodcom, uveďte jeho meno a priezvisko.

 

Do ktorej kategórie sa prihlásiť

Súťažiť sa bude v troch kategóriách: začiatočník, mierne pokročilý a pokročilý, plus v špeciálnej bonusovej kategórii „Tech-macher“. V kategórii „Tech-macher“ môže súťažiť každý kto sa na to cíti, bez ohľadu na účasť v niektorej z troch základných kategórií.

Do jednotlivých kategórií sa súťažiaci prihlasujú na základe individuálneho zhodnotenia vlastných zručností.

Napríklad:

 1. Začiatočník – s Braillovým písmom som začal v poslednom roku, alebo dvoch
 2. Mierne pokročilý – Braillovo písmo ovládam, avšak používam ho len sporadicky
 3. Pokročilý – plynulo čítam a píšem dlhšie texty
 4. „Tech-macher“– ovládam virtuálnu klávesnicu alebo hmatový displej spolu s počítačom, alebo mobilným telefónom

 

„Tech-macher“ – špeciálna kategória

Bonusom pre súťažiacich  je kategória „Tech-macher“. Súťažiť sa bude v napísaní textu pomocou hmatového displeja (Braillovského riadka) pripojeného k počítaču, alebo mobilnému telefónu do textového súboru. Textový súbor súťažiaci odošlú na určenú           e-mailovú adresu. Text môžu súťažiaci napísať aj pomocou virtuálnej Braillovskej klávesnice na dotykovom mobilnom telefóne.

Úspešné absolvovanie tohto nesúťažného kola je v prípade, že na určenú e-mailovú adresu príde správa s prílohou obsahujúca diktovaný text.

Súťažiaci si musia priniesť vlastné zariadenia a zvládnuť prípadné technické komplikácie sami.

Ocenením pre úspešných súťažiacich bude virtuálna pochvala.

 

Pravidlá súťaže

 1. kolo – Čítanie textu
  1. Súťažiaci čítajú text vytlačený na papieri.
  2. Hodnotí sa počet prečítaných znakov vrátane medzier a interpunkčných znamienok. Každý znak je jeden bod.
  3. Číta sa po dobu 3 minút (180 sekúnd).
  4. Každý nesprávne prečítaný znak znamená jeden mínusový bod.
  5. Duplicitne čítané slová sa nezapočítavajú.
 2. kolo – Písanie textu na mechanickom písacom stroji na Braillovo písmo
  1. Súťažiaci píšu text diktovaný hlasom.
  2. Každý znak znamená jeden bod vrátane medzier, interpunkčných znamienok a prefixov.
  3. Píše sa po dobu 3 minút (180 sekúnd).
  4. Každý nesprávne napísaný znak znamená jeden mínusový bod.
 3. kolo – Nájdi chybu
  1. Súťažiaci hľadajú chybu (preklep) vo vytlačenom texte.
  2. Doba na nájdenie chýb je 3 minúty (180 sekúnd).
  3. Každá nájdená chyba znamená jeden bod.
  4. Každá nenájdená alebo nesprávne identifikovaná chyba znamená jeden mínusový bod.

Súťažiaci si môžu priniesť vlastné písacie stroje alebo môžu využiť písacie stroje zapožičané organizátorom súťaže.

Účastníkom bude poskytnutý obed a občerstvenie.

 

Ako sa k nám dostanete

Zo železničnej i autobusovej stanice na Staničnom námestí v Košiciach autobusovými linkami MHD č. 16, 27, 29 (zastávka pri električkovej trati) smer Národná trieda. Podrobný popis nájdete na: https://kosice.unss.sk/kontakt/.

 

Na spoločné stretnutie sa tešia organizátori súťaže.