Ako prebiehalo a dopadlo meranie síl s braillovými bodkami

24. augusta 2022 sme zorganizovali, na Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, stretnutie priaznivcov braillovho písma. Stretnutie organizovala Krajská rada ÚNSS Košice v spolupráci s Krajským strediskom a Slovenskou autoritou pre braillovo písmo pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Zápolenie v súťažných disciplínach sa začalo po privítaní účastníkov o 9-tej hodine. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to mierne pokročilí a pokročilí. Kategórie začiatočník a tech macher ostali neobsadené. Súťažilo sa v čítaní, písaní na diktát a hľadaní chýb v texte tzv. korektúre. Zápolenia sa zúčastnilo deväť priaznivcov braillovho písma. Piati v kategórií mierne pokročilí a štyria v kategórií pokročilí. Účastníci zavítali do Košíc nielen z blízkeho okolia ale aj zo vzdialenejších končín Slovenska. Braillisti k nám docestovali zo Zvolena, Ilavy, Popradu či Humenného. Zápolenie prebiehalo v súťažnej atmosfére a medzi súťažiacimi bol prítomný súťažný duch a isté napätie. To prispievalo k celkovo dobrej atmosfére podujatia.

Hodnotiacej komisii predsedal Michal Tkáčik zo Slovenskej autority pre braillovo písmo. Ďalšou porotkyňou bola Želmíra Zemčáková obaja zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Ďalšími porotcami boli Marta Pajkošová a Peter Bakši z KS ÚNSS Košice.

Zápolenie súťažiacich nakoniec dospelo k svojmu záveru a porota vyhlásila tieto výsledky:

Kategória pokročilí:

  • Prvé miesto – Zuzana Pohánková
  • Druhé miesto – Diana Verešová
  • Tretie miesto – Ladislav Ballay

Kategória mierne pokročilí:

  • Prvé miesto Miroslav Murín
  • Druhé miesto – Ján Viraszto
  • Tretie miesto – Pavol Steigauf

Víťazi ale aj každý účastník odchádzal zo súťaže s drobným upomienkovým darčekom.

Za podporu sa chceme osobitne poďakovať Matúšovi Budkaiovi, ktorý podujatie podporil vecnými darmi pre súťažiacich.

Stretnutie prinieslo nielen možnosť zasúťažiť si ale jeho neoddeliteľnou súčasťou a významným prínosom bolo aj upevnenie medziľudských kontaktov. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a mal pozitívny ohlas u účastníkov.

Za organizačný tím sa chceme poďakovať Dušane Blaškovej a Branislavovi Mamojkovi za prípravu textov do súťaže. Poďakovanie patrí aj všetkým ktorí sa podieľali na organizácií úspešného dňa a na tomto mieste sme ich zabudli menovite spomenúť čo je len nedopatrenie a nie zámer. Ešte raz všetkým veľká vďaka.

 

Informáciu o vyhlásení súťaže nájdete na tomto odkaze: Zmerajte si sily s braillovými bodkami

 

Niekoľko pohľadov do súťažného dňa:

Pohľad na súťažiaceho pri čítaní textu

Pohľad na súťažiacu píšucu na písacom stroji Perkins

POhľad na súťažiaceho pri písaní na mechanickom písacom stroji

Predseda hodnotiacej komisie vyhlasuje výsledky súťaže.

Odovzdávanie cien učastníkom s umiestnením