„Vnímajme čaro Pienin“

Dňa 1.9.2023 zorganizovala základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č.16 Košice – okolie v rámci grantového programu ÚNSS autobusový zájazd na Pieniny.

 

Aktivity sa zúčastnilo 45 účastníkov. V nádhernom prostredí Pieninského národného parku prežili zaujímavý a pestrý deň. Absolvovali plánovanú prehliadku expozície múzea Červený Kláštor s výkladom sprievodcu. Niektorí si vychutnali prechádzku cez most na poľskú stranu rieky Dunajec, iní sa zas prešli chodníkom vedúcim v Prielome Dunajca do obce Lesnica. Všetci mohli vnímať atmosféru a šum divokej rieky s najväčšou turistickou atrakciou na spoločnom slovensko-poľskom úseku Dunajca a síce splav na tradičných drevených pltiach, či raftoch. Poniektorí sa aj povozili na konských povozoch, ktoré premávajú medzi Lesnicou a prístaviskom. V rázovitej obci Lesnica si účastníci posedeli pri dobrom jedle a oddýchli pri živej goralskej hudbe. Tí, ktorí mali ešte síl nazvyš si zacvičili na tunajšom workoutovom ihrisku. Spokojní účastníci si v autobuse cestou späť ešte spoločne veselo zaspievali.

 

Na záver môžeme konštatovať, že realizáciou projektu sa nám podarilo naplniť zámer projektu, ktorým bolo predovšetkým vytvorenie priestoru na aktivizáciu členov, podporu ich vzájomnej komunikácie a sprostredkovanie spoločných zážitkov. Účastníci projektu prejavili záujem o podobné podujatia aj v budúcnosti.

 

Účastníci v prístave pltí na Dunajci.

 

Účastníci ovoniavajú bylinky.

 

Účastníci výletu na moste cez rieku Dunajec.

 

Lenka Kulíková